Forside
Overnatting
Butikk og kafé
Aktiviteter
Selskap og servering
Album
Kontakt oss
English

Overnatting

Butikk og café

Aktiviteter

Selskap og servering

Kontakt oss

English

En reise i tid

Mennesker har satt sitt preg på dette fascinerende kulturlandskapet i tusener av år. Munkeby Søndre byr på en oppdagelsesreise gjennom århundrene.

Selskap og servering

SELSKAP OG SERVERING

OVERNATTING

OVERNATTING

Med storslått utsikt over det eldgamle kulturlandskapet ved Levanger, ligger gården Munkeby Søndre. Her har det hvert bosetting fra den gang isen trakk seg tilbake etter siste istid, og etterlot seg moreneryggen som ga grunnlaget for et særdeles fruktbart jordsmonn.

Munkeby Søndre, som en gang var en del av tidligere By Gård, har røtter tilbake til før vikingtid, noe arkeologiske funn bekrefter. Det finnes flere gravhauger på eiendommen, tillegg til andre spor etter menneskers liv og levnet gjennom tusener av år.

I dag fremstår gården som et vakkert Trøndersk firkanttun , hvor stabburet fra 1681 , Massua fra 1827, låna  1823 , gamle fjøset fra 1860, nye fra 1927 og bolighus fra 1986.dette gjør Munkeby Søndre til den eldste i Munkeby grenda, der klyngehus og gårderhvor historien sitter i veggene, og tradisjoner holdes levende.

I tidligere tider var ikke få tauser og drenger som hadde sitt arbeide på Munkeby Søndre, og da særlig i onnene. Treska stod på låven hvor kornband ble tresket, og halmen lagret til mat og strø for dyra.

Les mer om:

Munkeby-osten

Sammen med brødrene fra Abbediet Citeaux, kom kunnskapen som skulle resultere i den etter hvert så anerkjente Munkebyosten. I mer enn hundre år har Munkeby klosters moderabbedi produsert dette høyt skattede tilskuddettil det Franske bord. Før de kom til Norge hadde både broder Cyril og broder Joêl hatt ansvaret for ysteriet i Citeaux i mer enn 50 år til sammen. Denne erfaringen la grunnlaget for å skape en helt ny, og samtidig tradisjonelt basert ost her i Norge.

Les mer

Munkeby øl

Dette at kombinasjon øl og klosterliv går hånd i hånd. Kan være en fremmed tanke for oss her hjemme på berget. Men faktum er at det bygger på lange tradisjoner, og at Nordeuropeiske klostre var anerkjent for ølbrygging allerede på 400 tallet.

Les mer

Trehusbyen

Levanger Kommune ligger på Innherred i Nord-Trøndelag, knapt en time nord for Trondheim. Bygårdene i Levanger sentrum ble bygd etter siste bybrann i 1897 og er godt bevart fram til i dag. De gir trehusbyen sitt særpreg med ulike stilarter som sveitser, ny-gotikk og jugend. Sykehuset Levanger ble bygget og tatt i bruk i 1843.

Les mer

Pilegrimsvandring

Munkeby gård har hvert naturlig stoppested for pilegrimer i mange hundre år. Gården har ligget ved det som har vært ferdselåre for mennesker i uminnelige tider, og  i dag går pilegrimsleden like ved gården.

Les mer