Forside
Overnatting
Butikk og kafé
Aktiviteter
Selskap og servering
Album
Kontakt oss
English

Overnatting

Butikk og café

Aktiviteter

Selskap og servering

Kontakt oss

English

Pilegrimsvandring

Munkeby gård har hvert naturlig stoppested for pilegrimer i mange hundre år. Gården har ligget ved det som har vært ferdselåre for mennesker i uminnelige tider, og  i dag går pilegrimsleden like ved gården.

Dersom du velger å gå leden fra Stiklestad til Markabygda, da er Munkeby et naturlig valg for overnatting underveis. Kulturminnene, både langs selve leden og ved Munkeby gård er mange.

- Munkerøstad er et spennende gravfelt fra historisk tid

- Munkeby klosterer de stemningsfulle ruinene av en klosterkirke

- Munkeby Maria kloster et et nytt moderne kloster, hvor du kan få kjøpt den smakfulle Munkebyosten.

- Du finner rester av et gammelt jernvinneanlegg ved sørenden av Tomtvannet.

- Tomtvassli byr på hustufter og gammel setervoll.


- Gammelvei mellom Tomtvassli og Vinkjerren med tydelig og fin hulveiskarakter.

- Vinkjerran er en nedlagt gård med vid utsikt over Markabygda og Movatnet.